Belasting & belastbaarheid

Belasting: “Een last of gewicht dat gedragen moet worden of dat op een individu rust.”
Dit kan een last zijn in gewicht (kg) maar ook een last op geestelijk niveau. Is de last op het geestelijk niveau dan is de last niet uit te drukken in een waarde. Het is in dat geval de psychische druk die er op een individu wordt uitgeoefend.

Belastbaarheid: dit is de last die een individu of een gedeelte van het individu kan dragen. Ook dit kan zowel op het geestelijke niveau als op het lichamelijk niveau zijn.

Voorbeeld 1: de belastbaarheid van een gewricht is bijvoorbeeld plus minus 40 kg.
Dit betekent dat de belasting die het gewricht kan dragen kleiner of gelijk is aan 40 kg.
Als een persoon, bijvoorbeeld door overgewicht, meer dan 40 kg op het gewricht laat rusten dan is er sprake van overbelasting. Het gewricht heeft een hogere belasting te verdragen dan de belastbaarheid toelaat.

Voorbeeld 2: een persoon kan een bepaalde geestelijke belasting dragen.
Deze belasting is gedurende het dagelijks leven laag maar kan door bepaalde gebeurtenissen ineens veel hoger worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een aangrijpende gebeurtenis in de omgeving van het individu. Het kan op een dergelijk moment zo zijn dat de belastbaarheid van deze persoon veel lager wordt omdat er op het desbetreffende moment al een hoge belasting op de persoon rust. Als deze belasting te hoog is dan is de belasting groter dan de belastbaarheid. In een dergelijke situatie kan dit resulteren in een overspannen toestand.

Adresgegevens

Waterland Fysiotherapie
Nijlstraat 34
1448 NX Purmerend
Tel. 0299-413171

 

Openingstijden

Maandag 08:00-21:00
Dinsdag 08:00-21:30
Woensdag 08:00-21:00
Donderdag 08:00-21:30
Vrijdag 08:00-18:00
Zaterdag 09:00-13:00
Zondag gesloten