Rugklachten

Aspecifieke lage rugklachten zijn pijnklachten van de rug die niet veroorzaakt worden door een aanwijsbare pathologische
oorzaak, zoals een tumor, osteoporose of een hernia. Circa 90% van alle rugklachten zijn aspecifieke rugklachten. Er is een
grote variatie in het voorkomen van rugklachten: de pijn kan ondraaglijk maar ook zeer mild zijn, de klachten kunnen
van korte duur zijn maar ook heel lang aanwezig blijven, en mensen kunnen wel of niet beperkt zijn in hun dagelijks
functioneren.
Circa 2,4 miljoen volwassen Nederlanders hebben chronische lage rugklachten, klachten die tenminste 3 maanden duren.
Het zijn evenveel mannen als vrouwen. Twee-derde daarvan is bekend bij de huisarts (1,6 miljoen). Geschat wordt dat
bijna 9% van alle verzuimdagen het gevolg is van lage rugklachten. Circa 14% van de geregistreerde arbeidsongeschikten
is arbeidsongeschikt vanweg rug-gerelateerde aandoeningen.
Lage rugklachten komen in alle lagen van de bevolking veel voor. Bij diverse beroepen is er een groot risico op lage rugklachten, bijvoorbeeld bij verpleegkundigen. Werk dat gekarakteriseerd wordt door handmatig verplaatsen van een last,
buigen en draaien van de romp, zware fysieke belasting en/of blootstelling aan lichaamstrillingen, kan als risicovol werk
worden aangemerkt. Maar ook zittend werk vergoot de kans op het krijgen van lage rugklachten.
Circa 6,8% van de Nederlandse bevolking komt jaarlijks bij de huisarts voor lage rugklachten.

De fysio- en manueel therapeut hebben de kennis en kunde om uw klachten te analyseren en een behandelplan op te stellen. Eventueel in samenwerking met een Mensendieck-therapeute gaan we aan de slag om uw klachten zo spoedig mogelijk te verminderen. Daarnaast wordt er een plan opgesteld om de kans op het terugkeren van de klachten te minimaliseren.

Adresgegevens

Waterland Fysiotherapie
Nijlstraat 34
1448 NX Purmerend
Tel. 0299-413171

 

Openingstijden

Maandag 08:00-21:00
Dinsdag 08:00-21:30
Woensdag 08:00-21:00
Donderdag 08:00-21:30
Vrijdag 08:00-18:00
Zaterdag 09:00-13:00
Zondag gesloten